Αίτηση για Προτάσεις: Αξιολόγηση Προγράμματος Επιστήμης του Πολίτη και Αξιολόγηση Ενδιαφερομένων

1
Αίτηση για Προτάσεις: Αξιολόγηση Προγράμματος Επιστήμης του Πολίτη και Αξιολόγηση Ενδιαφερομένων

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Αλιείας Νοτίου Ατλαντικού (SAFMC) αναζητά ανάδοχο για να μελετήσει και να τεκμηριώσει τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις ανησυχίες των αλιέων που ενδέχεται να συμμετάσχουν στο αναπτυσσόμενο Πρόγραμμα Επιστήμης των Πολιτών του SAFMC.

Καταληκτική ημερομηνία νέας πρότασης: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Ιστορικό

Το SAFMC είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων εντός ομοσπονδιακών υδάτων (3-200 μίλια ανοικτά της θάλασσας) στα ανοικτά των ακτών της Βόρειας Καρολίνας, της Νότιας Καρολίνας, της Τζόρτζια και της ανατολικής Φλόριντα έως το Κι Γουέστ. Το Πρόγραμμα Επιστήμης των Πολιτών του SAFMC στοχεύει να συνεργαστεί με ψαράδες και επιστήμονες για να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη έργων για την αντιμετώπιση των ειδικών ερευνητικών αναγκών του Συμβουλίου. Για πολλούς τύπους αλιείας στον Νότιο Ατλαντικό υπάρχουν μακροχρόνιες ανάγκες δεδομένων και περιορισμένοι πόροι για τη συλλογή δεδομένων. Η αποστολή του προγράμματος Citizen Science είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα οργανωμένο σύστημα που βελτιώνει τις πληροφορίες για τη διαχείριση της αλιείας μέσω της συνεργατικής επιστήμης—δηλαδή, αλιείς, επιστήμονες και διαχειριστές που εργάζονται μαζί για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης της αλιείας.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί ένα ενθουσιώδες κοινό ψαράδων που είναι πρόθυμοι και ικανοί να συλλέγουν βιολογικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα καθώς επιδιώκουν τα προς το ζην –στην περίπτωση των εμπορικών και μισθωτών ψαράδων– ή το χόμπι τους, στην περίπτωση των ιδιωτικών ψαράδων. . Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2016, πολλοί ψαράδες εξέφρασαν ενδιαφέρον να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τα ψάρια που έβλεπαν και αλίευαν, και πολλοί επιστήμονες και διαχειριστές αλιείας ήταν ενθουσιασμένοι με τη λήψη πρόσθετων δεδομένων, εφόσον οι πληροφορίες συλλέγονταν με συστηματικό και αυστηρό τρόπο. Το θετικό ενδιαφέρον για την επιστήμη των πολιτών μεταξύ αυτών των ομάδων έδειξε μεγάλη πιθανότητα το πρόγραμμα να επιτύχει το όραμά του, να προωθήσει την επιστήμη και να αυξήσει την εμπιστοσύνη, ένα έργο κάθε φορά.

Ωστόσο, η προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις επιθυμίες και τα κίνητρα των αλιέων να συμμετάσχουν στην επιστήμη των πολιτών υποδηλώνει ότι πολλοί πιστεύουν ότι η υγεία της αλιείας του Νοτίου Ατλαντικού είναι αρκετά κακή ώστε πρόσθετα δεδομένα δεν θα βελτιώσουν τα ιχθυαποθέματα και δεν θα διευκολύνουν τους περιορισμούς διαχείρισης. Ορισμένοι εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους ότι οι επιστήμονες και οι διαχειριστές αλιείας δεν θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα τους. Αυτά τα ευρήματα, τα οποία βασίζονται σε μικρό αριθμό συνεντεύξεων με μερικά επιλεγμένα μέλη από κάθε αλιευτικό τομέα, πρέπει να διερευνηθούν βαθύτερα. Ειδικότερα, η έρευνα σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και την προθυμία των αλιέων να συμμετάσχουν στη συλλογή δεδομένων πρέπει να διεξαχθεί με μεγαλύτερο δείγμα αλιέων που αποτελείται από μέλη των τριών κύριων τομέων—εμπορικούς αλιείς, ενοικιαζόμενους καπετάνιους και ψυχαγωγικούς ψαράδες.

Ρόλος Αναδόχου & Παραδοτέων

Το SAFMC αναζητά ανάδοχο για να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει την έρευνα που θα βοηθήσει στην κατανόηση της βάσης των συμμετεχόντων αλιέων. Οι πληροφορίες από την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό έργων για την επίτευξη μέγιστης συμμετοχής, υψηλής ποιότητας δεδομένων αλιείας και εκπαιδευτικές εμπειρίες για τους συμμετέχοντες. Τα δεδομένα σχετικά με τους συμμετέχοντες θα χρησιμεύσουν επίσης ως βασικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του προγράμματος με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά την αλλαγή της γνώσης, των στάσεων και της κατανόησης των συμμετεχόντων αλιέων και, ενδεχομένως, την αύξηση της εμπιστοσύνης τους στο σύστημα διαχείρισης.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μελέτης του κοινού των ψαράδων. Το SAFMC έχει προϋπολογισμό 40.000 $ για τη διεξαγωγή της απαιτούμενης έρευνας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αναζητούμε έναν ανάδοχο για να προτείνει δημιουργικούς τρόπους χρήσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής μελέτης για μια περίοδο περίπου ενός έτους, ιδανικά ξεκινώντας το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται από ψαράδες που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας του SAFMC (Βόρεια και Νότια Καρολίνα , τη Γεωργία και την ανατολική ακτή της Φλόριντα). Τα δεδομένα θα μπορούσαν να συλλεχθούν μέσω διαδικτυακών ερευνών, τηλεφωνικών ή διαδικτυακών συνεντεύξεων, ερευνών στο dockside ή/και άλλων μέσων. Μια τελική έκθεση με βάση τα ευρήματα της έρευνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2024.

Η σύμβαση θα επιβλέπεται από τη Διευθύντρια Προγράμματος Πολιτικής Επιστήμης του SAFMC, Julia Byrd, με τη βοήθεια του Rick Bonney, Επίτιμου Διευθυντή Δημόσιου Εμπλοκής στην Επιστήμη στο Cornell Lab of Ornithology. Ο Byrd και ο Bonney συνεργάζονται στενά για αρκετά χρόνια και ο Bonney διεξήγαγε την προκαταρκτική έρευνα που περιγράφεται παραπάνω. Περίληψη της έρευνας είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Συμβάσεις & Προθεσμίες Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν μια σύντομη πρόταση για αυτήν την έρευνα – όχι περισσότερες από πέντε σελίδες – μαζί με αναλυτικό προϋπολογισμό μιας σελίδας, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα με ορόσημα και μια συνοδευτική επιστολή που να περιγράφει τα προσόντα του αναδόχου. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν τουλάχιστον δύο αναφορές παλαιότερων πελατών. Το προσωπικό του Συμβουλίου και ο Bonney θα εξετάσουν τις προτάσεις και θα ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, όπως απαιτείται. Ενώ ο ανάδοχος μπορεί να βρίσκεται σχεδόν οπουδήποτε, η εξοικείωση με τις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ και την αλιεία τους θα είναι χρήσιμη.

Το έργο θα απαιτήσει μια τυπική σύμβαση SAFMC και ένα φορολογικό έντυπο ΗΠΑ 1099 θα εκδίδεται κάθε χρόνο που διανέμονται τα κεφάλαια. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει ένα έντυπο IRS W-9.

Στείλτε υλικό αίτησης στη Julia Byrd στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομήστε στη Julia Byrd, South Atlantic Fishery Management Council, 4055 Faber Place, Suite 201, North Charleston, SC, 29405 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Schreibe einen Kommentar