Ευκαιρίες καριέρας Master in Big Data Analytics

0
Ευκαιρίες καριέρας Master in Big Data Analytics

Ευκαιρίες καριέρας

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις δεξιότητες να ανακαλύπτουν βασικές πληροφορίες εξετάζοντας τα δεδομένα της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό επιχειρηματικό πλαίσιο. Θα γίνουν υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία στις επιχειρήσεις και στην ανάλυση.

Έχουν εκπαιδευτεί για να γίνουν επιστήμονες δεδομένων και θα μπορούσαν να εργαστούν ως:

  • Ψηφιακό/Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
  • Αναλυτές Ιστού;
  • Consumer Intelligence Experts;
  • Ερευνητές Αγοράς;
  • Έμποροι βάσεων δεδομένων;
  • Υπεύθυνοι πληροφοριών πελατών.
  • Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές;
  • Αναλυτές πιστοληπτικής αξιολόγησης.
  • Αναλυτές ανίχνευσης απάτης,
  • ή σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές θέσεις βάσει δεδομένων.

Schreibe einen Kommentar