Προγραμματίστηκαν δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις για το πεδίο εφαρμογής του Ιανουαρίου για τα είδη Snapper Grouper

1
Προγραμματίστηκαν δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις για το πεδίο εφαρμογής του Ιανουαρίου για τα είδη Snapper Grouper

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Αλιείας Νοτίου Ατλαντικού θα πραγματοποιήσει δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής τον Ιανουάριο και τις αρχές Φεβρουαρίου για να ζητήσει τη γνώμη σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για τα είδη στο συγκρότημα διαχείρισης σφυρίδας. Προτείνονται μέτρα διαχείρισης για τα Gag, Black Grouper και Red Snapper για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της θνησιμότητας. Το Συμβούλιο ζητά επίσης τη συμβολή του κοινού σχετικά με τις επιλογές για τη θέσπιση ομοσπονδιακής άδειας για την ιδιωτική ψυχαγωγική συνιστώσα της αλιείας σφυρίδας.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες ακροάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων εγγράφων ακρόασης και των ηλεκτρονικών φορμών δημόσιων σχολίων, είναι πλέον διαθέσιμες από τον ιστότοπο του Συμβουλίου: https://safmc.net/public-hearings-and-scoping/

Δημόσιες ακροάσεις Ιανουαρίου

Snapper Grouper Τροπολογία 53 – Γκαγκ και Μαύρη Σφυρίδα

10 και 11 Ιανουαρίου 2023 μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου που αρχίζει στις 6 μ.μ

Το ετήσιο όριο αλιευμάτων (ACL) για το Gag πρέπει να μειωθεί επειδή το απόθεμα υπεραλιεύεται και υφίσταται υπεραλίευση. Η τροπολογία 53 του Snapper Grouper θα θεσπίσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης για το Gag, θα μειώσει το ACL τόσο για τον εμπορικό όσο και για τον ψυχαγωγικό τομέα, θα τροποποιήσει τις κατανομές των τομέων και θα καθορίσει όρια σκαφών αναψυχής τόσο για το Gag όσο και για το Black Grouper.

Snapper Grouper κανονιστική τροποποίηση 35 – Red Snapper Catch Levels και Snapper Grouper Release Mortality Reduction

Θα πραγματοποιηθούν έξι αυτοπροσώπως ακροάσεις και μία ακρόαση διαδικτυακού σεμιναρίου για την κανονιστική τροποποίηση 35 του Snapper Grouper που αφορά τα επίπεδα αλιευμάτων Red Snapper. Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης μια προτεινόμενη δράση για τη μείωση της θνησιμότητας από ελευθέρωση για όλα τα είδη σφυρίδας, περιορίζοντας τον τομέα αναψυχής στη χρήση μονάδων αγκίστριας κατά τη στόχευση ειδών σφυρίδας. Όλες οι ακροάσεις ξεκινούν στις 6 μ.μ.


Δημόσιες Συνεδριάσεις Περιβάλλοντος

Snapper Grouper Τροπολογία 46 – Προτεινόμενες ψυχαγωγικές ομοσπονδιακές άδειες για το Snapper Grouper Fishery

Το Συμβούλιο ζητά δημόσια σχόλια σχετικά με τις επιλογές για τη θέσπιση ομοσπονδιακής άδειας για την ιδιωτική ψυχαγωγική συνιστώσα της αλιείας σφυρίδας με την τροπολογία 46 Snapper Grouper. Οι συνεδριάσεις του πεδίου εφαρμογής πραγματοποιούνται νωρίς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να ληφθεί δημόσια συμβολή σχετικά με τις επιλογές που εξετάζονται.

Δημόσιες συναντήσεις οριοθέτησης έχουν προγραμματιστεί για 30 Ιανουαρίου 2023 και 6 Φεβρουαρίου 2023 μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου. Πρόσθετες πληροφορίες θα αναρτηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες ΕΔΩ.

Schreibe einen Kommentar