#APM18 Βοηθώντας Σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας να αναπτύξουν μια Επαγγελματική Διαδικτυακή Παρουσία για Διεπαγγελματική Επικοινωνία

3
#APM18 Βοηθώντας Σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας να αναπτύξουν μια Επαγγελματική Διαδικτυακή Παρουσία για Διεπαγγελματική Επικοινωνία

Laurel, Allison & Mary Jacque

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 θα παρουσιάσω με Άλισον Κέρινγκτον και Mary Jacque Carrollκαι οι δύο σκηνοθέτες έκτακτοι, στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Πεδίου στο Ετήσια Συνάντηση Προγράμματος 2018 του Συμβουλίου για την Εκπαίδευση Κοινωνικής Εργασίας. Ως μέρος του ινστιτούτου, διευκολύνουμε μια ώρα για το πώς οι εκπαιδευτικοί πεδίου μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές κοινωνικής εργασίας να αναπτύξουν μια επαγγελματική διαδικτυακή παρουσία για διεπαγγελματική επικοινωνία. Θα μοιραζόμαστε πληροφορίες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διευθυντές πεδίου για να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη μαθησιακών προσεγγίσεων και στρατηγικών αξιολόγησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων πρακτικής γύρω από τη διεπαγγελματική επικοινωνία με ψηφιακές και κοινωνικές τεχνολογίες. Ένα από τα εργαλεία που θα μοιραστούμε είναι η δεύτερη έκδοση του Εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδαγωγούς κοινωνικής εργασίαςτο οποίο έχει αναθεωρηθεί με περιεχόμενο που βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας NASW του 2018.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δωρεάν αντίγραφο της εργαλειοθήκης εδώ: https://laureliversonhitchcock.org/2018/11/05/revised-social-media-toolkit/

Επίσης, εδώ είναι οι διαφάνειες από την παρουσίαση:

Τέλος, ακολουθεί η πρόταση συνεδρίας μας με τους μαθησιακούς στόχους:

Μέχρι το τέλος της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Επιδεικνύουν κατανόηση των πληροφοριών και των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διευθυντές πεδίου για να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη μαθησιακών προσεγγίσεων και στρατηγικών αξιολόγησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων πρακτικής γύρω από τη διεπαγγελματική επικοινωνία με ψηφιακές και κοινωνικές τεχνολογίες.

2. Να αναπτύξουν τη δική τους επαγγελματική διαδικτυακή παρουσία για την υποστήριξη της διεπαγγελματικής επικοινωνίας.

3. Δημιουργήστε δραστηριότητες για σπουδαστές στο πεδίο για να αυξήσετε την κατανόηση της διεπαγγελματικής και ηθικής χρήσης των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας.

Μία από τις τέσσερις διεπαγγελματικές ικανότητες, όπως περιγράφεται από το Interprofessional Education Collaborate (2016), είναι η διεπαγγελματική επικοινωνία, η οποία εστιάζει στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται κανείς και να είναι αποτελεσματικός κατά την επικοινωνία με επαγγελματίες, κοινότητες και ασθενείς και τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτής της ικανότητας, η IPEC υπογραμμίζει ότι μία από τις πρακτικές συμπεριφορές είναι η δυνατότητα επιλογής «εργαλείων και τεχνικών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση των συζητήσεων και των αλληλεπιδράσεων που ενισχύουν τη λειτουργία της ομάδας (σελ. 13). Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν θέμα συζήτησης σε πολλούς χώρους εκπαίδευσης και πρακτικής, όπως η νοσηλευτική και η ιατρική, οι επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας συχνά δεν ασχολούνται με το βρόχο συνομιλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δεν είναι ξεκάθαροι σχετικά με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ζωές των 21αγ εργαζομένων και οργανισμών του αιώνα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας δεν κάνουν αυτές τις συνομιλίες ή δεν ασχολούνται με τις κοινωνικές και ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτές περιλαμβάνουν διαφορές γενεών, έλλειψη τεχνολογικών πόρων, έλλειψη εκπαίδευσης με την τεχνολογία (τεχνολογική ικανότητα), έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστων πρακτικών ή οργανωτικής/θεσμικής πολιτικής και ηθικές ανησυχίες (Brady, McLeod, & Young, 2015; Goldkind & Wolf, 2015; Kimball & Kim, 2013).

Οι διευθυντές πεδίου βρίσκονται σε επισφαλή θέση όσον αφορά την πλοήγηση του λόγου στα κοινωνικά και ψηφιακά μέσα. Ο παραδοσιακός ρόλος των Field Directors/Office Office είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του κόσμου της πρακτικής. Ενώ αυτός ο ρόλος ήταν πάντα αδύναμος στην εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών απαιτήσεων των οντοτήτων, οι βέλτιστες πρακτικές και τα συστήματα που αλλάζουν αργά ήταν το θεμέλιο για τους διευθυντές πεδίου. Το πιο δύσκολο για τους εκπαιδευτές πεδίου είναι η έλλειψη σαφήνειας βέλτιστων πρακτικών και το ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων (Sage & Sage, 2015). Επιπλέον, οι διευθυντές πεδίου αντιμετωπίζουν πολλές ηθικές προκλήσεις που παρουσιάζονται από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητές στο πεδίο. Επιπλέον, η βιβλιογραφία για την κοινωνική εργασία και οι επαγγελματικοί οργανισμοί κοινωνικής εργασίας άργησαν να παράσχουν ενημερωμένη καθοδήγηση με τη μορφή βέλτιστων πρακτικών και προτύπων (Berzin Singer & Chan, 2015; Hitchcock & Battista, 2012; NASW, 2017).

Οι Διευθυντές πεδίου έχουν την ευκαιρία να αρχίσουν να διαμορφώνουν το επαγγελματικό τοπίο των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων στην κοινωνική εργασία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά για τη διεπαγγελματική επικοινωνία. Αυτό το εργαστήριο θα παρέχει πληροφορίες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διευθυντές πεδίου για να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη μαθησιακών προσεγγίσεων και στρατηγικών αξιολόγησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων πρακτικής γύρω από τη διεπαγγελματική επικοινωνία με ψηφιακές και κοινωνικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, οι παρουσιαστές θα εξετάσουν τα βήματα για την ανάπτυξη επαγγελματικής διαδικτυακής παρουσίας, τον τρόπο συνεργασίας με φοιτητές και επόπτες πεδίου για την ανάπτυξη των δικών τους πολιτικών κοινωνικών μέσων και πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες μέσω ψηφιακών και κοινωνικών πλατφορμών. Τέλος, οι παρουσιαστές θα μοιραστούν παραδείγματα μαθημάτων και δραστηριοτήτων πεδίου που μπορούν να εφαρμοστούν με τους μαθητές για να βελτιώσουν την κατανόηση της διεπαγγελματικής και ηθικής χρήσης των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Berzin, SC, Singer, JB, & Chan, C. (2015). Πρακτική καινοτομία μέσω της τεχνολογίας στην ψηφιακή εποχή: Μια μεγάλη πρόκληση (Πρωτοβουλία Grand Challenges for Social Work, Αρ. Έγγραφο Εργασίας Νο. 12). Κλίβελαντ, Οχ: Αμερικανική Ακαδημία Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Ανακτώνται από: http://aaswsw.org/wp-content/uploads/2015/12/WP11-with-cover.pdf

Brady, SR, McLeod, DA, & Young, JA (2015). Ανάπτυξη Δεοντολογικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Δημιουργία Πολιτικής Τεχνολογίας Κοινωνικών Μέσων σε Αίθουσες Κοινωνικής Εργασίας. Προόδους στην Κοινωνική Εργασία, 16(1), 43–54.

Goldkind, L., & Wolf, L. (2015). Μια προσέγγιση ψηφιακού περιβάλλοντος: Τέσσερις τεχνολογίες που θα διαταράξουν την πρακτική της κοινωνικής εργασίας. Κοινωνική εργασία, 60(1), 85–87.

Hitchcock, LI, & Battista, A. (2013). Social Media για Επαγγελματική Πρακτική: Ενσωμάτωση του Twitter με την Παιδαγωγική Κοινωνικής Εργασίας. Journal of Baccalaureate Social Work, 1833–45.

Συνεργασία Διεπαγγελματικής Εκπαίδευσης. (2016). Βασικές ικανότητες για διεπαγγελματική συνεργατική πρακτική: ενημέρωση 2016. Washington, DC: Διεπαγγελματική Εκπαιδευτική Συνεργασία. Ανακτώνται από: https://nebula.wsimg.com/2f68a39520b03336b41038c370497473?AccessKeyId=DC06780E69ED19E2B3A5&disposition=0&alloworigin=1

Kimball, E., & Kim, J. (2013). Virtual Boundaries: Ethical Considerations for Use of Social Media στην Κοινωνική Εργασία. Κοινωνική εργασία, 58(2), 185–188.

Εθνική Ένωση Κοινωνικών Λειτουργών (2017). Πρότυπα Τεχνολογίας και Πρακτικής Κοινωνικής Εργασίας. Ανακτήθηκε από https://www.socialworkers.org/practice/standards/naswtechnologystandards.pdf

Sage, M., & Sage, T. (2015). Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικός επαγγελματισμός στην ευημερία των παιδιών: Πολιτική και πρακτική. Εφημερίδα Δημόσιας Παιδικής Πρόνοιας1–17.

Πώς να αναφέρετε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου:

Hitchcock, LI, Curington, AM & Carroll, MJ (2018, 8 Νοεμβρίου). Βοηθώντας τους φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας να αναπτύξουν μια Επαγγελματική Διαδικτυακή Παρουσία για Διεπαγγελματική Επικοινωνία. [Blog Post]. Ανακτήθηκε από: https://laureliversonhitchcock.org/2018/11/06/apm18-helping-social-work-students-develop-a-professional-online-presence-for-interprofessional-communication/

Schreibe einen Kommentar