Master in International Accounting, Audit & Control – Πρόγραμμα |

2
Master in International Accounting, Audit & Control – Πρόγραμμα |

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων σε Ψηφιακό Περιβάλλον

4


Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βυθίσει τους φοιτητές στην καθημερινή ζωή των συμβούλων επιχειρήσεων που εργάζονται για μια εταιρεία υλοποίησης ERP. Μέσω διαδραστικών διαλέξεων, ομαδικών εργασιών και παρέμβασης τεσσάρων ειδικών επαγγελματιών, αυτό το μάθημα φέρνει αντιμέτωπους τους φοιτητές με τις διαφορετικές προσδοκίες, τα καθήκοντα και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι λειτουργικοί σύμβουλοι. Συνδυάζοντας θεωρητικές έννοιες με πρακτικές ασκήσεις σε μια υποθετική επιχειρηματική υπόθεση, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία με παραδοτέα και τομείς ERP (π.χ. Microsoft Dynamics 365), σχεδιασμό ροής εργασιών για επιχειρηματικές διαδικασίες ανώτατου επιπέδου (π.χ. Προμήθεια- to-Pay, Order-to-Cash), δραστηριότητες διαχείρισης έργου και εργαλεία ανάλυσης λειτουργικής συμβουλευτικής (π.χ. XMind, Bizagi).


Το Πρόγραμμα Σταδιοδρομίας μας βοηθά τους συμμετέχοντες να καταρτίσουν το επαγγελματικό τους σχέδιο σταδιοδρομίας δουλεύοντας πάνω στις δεξιότητές τους, τις προσωπικές δυνάμεις τους και χρησιμοποιώντας εργαλεία δικτύωσης για να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των υπαλλήλων προσλήψεων διεθνώς.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας.

Προσδιορίστε τις προσωπικές δεξιότητες και τις συσσωρευμένες εμπειρίες (π.χ. εμπειρία Master).

Προσαρμόστε επαγγελματικά εργαλεία (π.χ. βιογραφικό, LinkedIn) στην τοπική αγορά.

Να αναπτύξουν μια ακριβή αναπαράσταση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Χρησιμοποιήστε προσωπική δικτύωση για να εντοπίσετε καλύτερα επαγγελματικές ευκαιρίες.

Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές και τα εργαλεία για να βρείτε δουλειά ή πρακτική άσκηση στη Γαλλία ή στο εξωτερικό.

Δημιουργήστε την αυτογνωσία των προσωπικών επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Καριέρας

Δημιουργικότητα και Σκεπτική Σκέψη

4


Η δημιουργικότητα είναι ένα από τα κρίσιμα συστατικά της ικανότητας ενός οργανισμού να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει στις σημερινές ανταγωνιστικές και δυναμικές αγορές. Αυτό το μάθημα θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια πλούσια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η δημιουργικότητα μπορεί να διευκολυνθεί και να διαχειριστεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορες θεωρητικές εννοιολογήσεις (π.χ. πώς ορίζεις τη δημιουργικότητα), προηγούμενα (δηλαδή, τι κάνει εσάς και άλλους πιο δημιουργικούς) και τα αποτελέσματα (δηλαδή ποιος είναι ο αντίκτυπος) της δημιουργικότητας καθώς και γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές σχεδιαστικής σκέψης και εργαλεία για να οδηγήσει τις ομάδες στο δημιουργικό ταξίδι.
Πώς γίνονται οι δημιουργικές ιδέες; Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητά μας και τη δημιουργικότητα των γύρω μας; Ποιοι είναι οι δρόμοι της δημιουργικής ανάπτυξης των ατόμων που έχουν επιτυχία στις δημιουργικές τους προσπάθειες; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την προώθηση και τη διαχείριση της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας; Ποια είναι τα εμπόδια στη δημιουργικότητα; Ποια είναι η φύση της δημιουργικότητας σε ομάδες και οργανισμούς; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να σκεφτούν κριτικά και με φαντασία για διάφορες προοπτικές της δημιουργικότητας. Για να πραγματοποιηθεί ο στόχος μιας κοινής μαθησιακής εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων και του διδάσκοντα, το μάθημα στοχεύει στην ενσωμάτωση πραγματικών προκλήσεων και πρακτικών εμπειριών δημιουργικότητας, έργων, παρουσιάσεων, βιωματικών ασκήσεων και κριτικού προβληματισμού σχετικά με τα διάφορα υλικά του μαθήματος.

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων

4


Αυτό το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες μια βαθιά κατανόηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. Μέσα από διαλέξεις, μαρτυρίες, επιτόπια εργασία και ομαδικές εργασίες, οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με το πώς, πού, πότε, ποιον και γιατί να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ως μέρος μιας διεθνούς και πολυπολιτισμικής ομάδας, οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν σε ένα επιχειρησιακό επιχειρηματικό σχέδιο που στοχεύει είτε στη δημιουργία ενός νέου εγχειρήματος (NVC-track) είτε στην επιτάχυνση νέων επιχειρήσεων για μια ήδη εδραιωμένη ΜΜΕ (NBD-track). Οι φιλοδοξίες αυτού του μαθήματος υπερβαίνουν επομένως την παροχή θεωρητικών γνώσεων. Η πρακτική εμπειρία αποκτάται μέσω επιτόπιας εργασίας εκτός τάξης που καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (π.χ. δημιουργία ιδεών, ανάλυση σκοπιμότητας, μελέτη βιομηχανίας, ανάλυση αγοράς, σχέδιο μάρκετινγκ, σχέδιο παραγωγής, ανάπτυξη προϊόντων και χρηματοοικονομικά δηλώσεις). Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες συσσωρεύουν επιχειρηματική γνώση και συμπεριφορές που υποστηρίζουν καινοτόμες λύσεις και ανάπτυξη νέων αξιών.


Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα για διεθνείς φοιτητές. Τα γαλλικά είναι η υποχρεωτική επιλογή για όλους τους μη γαλλόφωνους φοιτητές.
Για τους γαλλόφωνους φοιτητές, θα προσφερθούν και θα αποδοθούν και άλλες γλώσσες (Κινέζικα, Ισπανικά, Γερμανικά – η λίστα υπόκειται σε αλλαγές).

Schreibe einen Kommentar